KVKK AYDINLATMA METNİ

Değerli Tedx Vizyon Koleji Ziyaretçileri;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında,  Tedx Vizyon Koleji olarak  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için uyum çalışmalarına devam etmekteyiz.

Bu kapsamda ziyaretçi sıfatınız devam ettiği süre boyunca kişisel verileriniz iş bu kanun çerçevesinde, Tedx Vizyon Koleji tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde bilgileriniz işlenecektir.

Kişisel verilerinizi hangi nedenle işliyoruz?

Sizlere,

  • Bilgi toplamak ve derlemek,
  • Eğitim faaliyetlerimizi geliştirmek,
  • Daha iyi bir hizmet sağlamak amaçları ile tarafımızca kullanılabilecektir.

Dilediğiniz zaman kanunun 11. maddesi kapsamında "Veri Sorumlusu" olan bize başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu madde kapsamında kişisel verisi işlenen Tedx Vizyon Koleji ziyaretçileri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini sorgulama ve öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.Yukarıdaki talepleri, web sitemizin iletişim bölümünde bulunan iletişim kanalları vasıtası ile bize aktarabilirsiniz.