HAKKIMIZDA

Tema: ŞİFA / CURE

Alt Temalar:

  • SANAT “Sanatın İyileştirici Gücü”
  • SPOR “Durma!”
  • PSİKOLOJİ “İnsan Olmak…”
  • SAĞLIK “Şifalanmak”
  • BAĞIMLILIK “Özgürleş”
  • EĞİTİM “Adil Eğitim, Sağlıklı Toplum”
  • TİCARET “Fayda Satmak”
  • ÇEVRE/İKLİM “Köprüden Önceki Son Çıkış”
  • GIDA “Yaşamın Olmazı”

Gelişen bilim ve teknolojinin sağladığı imkanlara paralel olarak toplumların varoluşlarından beri süregelen yaşam tarzı ve alışkanlıkları özellikle son yıllarda büyük bir hızla değişmektedir. Bu hızlı değişiklikler henüz hazır olmayan ama özellikle toplumsal ve ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik olumsuzlukların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bugün dünyanın pek çok farklı bölgesinde milyonlarca insan savaşlar, yoksulluk, sınıfsal farklılıklar ve eşitsizlik gibi sorunlarla boğuşarak çok kötü koşullarda var olmaya çalışmaktadırlar. O halde, toplumsal ve bireysel sorunlara odaklanarak çözüm aramak modern ve sağlıklı yaşam şartlarına ulaşmak için yeterli mi? Maalesef değil.

Üzerinde yaşadığımız, tüm kaynaklarını özgürce ama hoyratça kullanarak dengesini alt üst ettiğimiz Dünya da yardım istemektedir. Göç dalgalarıyla gittikçe sayıları artan mega kentlerdeki kalabalıkların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması savıyla doğanın tahrip edilmesi, doğal kaynakların hızla tüketilmesi insanlığın ve dünyamızın geleceği ile ilgili kaygıları artırmaktadır. Daha mutlu, daha sağlıklı ve daha nitelikli bir gelecek için dünya üzerindeki her bireyin artık acil olan bu sorunlarımıza ŞİFA olabilecek katkıları çok değerlidir.

Kimler Katılmalı?

Konferansımıza; TEDx konuşmalarına ilgi duyan, yaşama farklı bir pencereden bakmak isteyen öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, veliler ve değişime açık olan herkes katılabilir.

Kayıt

Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Ancak konferans 100 kişi ile sınırlı olduğundan katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.